Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2021

22 AUG 2021 19:38
Den 6 september kl 18.00 är det Årsmöte i Culrlinghallen
 • Uppdaterad: 22 AUG 2021 19:38

Förutom de vanliga punkterna på Årsmötet ges det möjlighet att diskutera och komma med synpunkter och förslag inför den kommande säsongen. Förslag på Föredragningslista finns nedan.
Förhoppningsvis kan vi nu se fram mot en mer normal curlingsäsong. Som vanligt räknar vi med att vara på is i början på oktober och även kunna genomföra klubbtävlingar m.m. som tidigare.

Då vi kommer att bjuda på förtäring och fortfarande befinner oss i pandemitider är det viktigt att veta hur många som kommer på mötet så meddela att du kommer genom att skicka ett mail till: This is a mailto link.

Hjärtligt välkommen
Styrelsen Sundsvall curling

Förslag – Föredragningslista Årsmötet 2020/2021

 Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av
  a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
  b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
  c) suppleanter i styrelsen för en tid av ett år;
  d) en revisor jämte en revisorsuppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
  e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande;
  f) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud. Alternativt ges tillträdande styrelse i uppdrag att utse dessa ombud.
 13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.
Skribent: Ulf Lindberg
E-post: Adressen Gömd

 Våra Sponsorer

 

SCA

Postadress:
Sundsvall Curling IF - Curling
Box 890
85124 Sundsvall

Besöksadress:
GÄRDEHOV, Johannedalsvägen 121
85634 Sundsvall

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: sundsvallcurling@gma...

Se all info